Alimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van opvoeding en levensonderhoud van een kind. Als u gescheiden bent, bent u nog steeds verplicht financiële zorg te dragen voor uw kind, ook al woont het kind niet bij u in huis.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Wij maken een berekening voor u aan de hand van de financiële gegevens van u en uw ex-partner. De duur van de kinderalimentatie is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Totdat een kind 21 jaar is geldt de onderhoudsplicht.

De afspraken omtrent de kinderalimentatie moeten in het geval van een echtscheiding worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als u en uw ex-partner er samen uitkomen, is het niet verplicht om een rechter te laten beslissen over de alimentatie. Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van het ouderschapsplan en de berekening van de alimentatie. Als u geen overeenstemming bereikt over de te betalen alimentatie, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter stelt dan de hoogte van de alimentatie vast. Ook in die procedure kunnen we u bijstaan.

Veluwe Advocaten kan u ook bijstaan in het geval een reeds bestaande verplichting zou moeten worden gewijzigd. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat u of uw ex-partner een ander inkomen krijgt, als u ziek wordt of zelfs uw baan verliest. Daarnaast kan ook een verhuizing of de wijziging van een omgangsregeling een rol spelen.

 

Partneralimentatie

Heeft een van beide ex-partners na een echtscheiding onvoldoende inkomsten om van te leven? Dan kan de ander verplicht zijn partneralimentatie te betalen. De afspraken hierover kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, kan de rechter aan de hand van een berekening de hoogte en duur van de partneralimentatie vaststellen. Veluwe Advocaten kan u in een dergelijke procedure van advies voorzien en u begeleiden bij een zitting.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van diverse factoren. Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel dat de alimentatie maximaal 5 jaar betaald moet worden. Als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar duurde, is de duur van de alimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als u samen minderjarige kinderen heeft.

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van behoefte, verdiencapaciteit en draagkracht. Er wordt gekeken naar uw inkomen en het inkomen van uw ex-partner. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe partners en te betalen kinderalimentatie. Veluwe Advocaten kan voor u een berekening maken van de partneralimentatie. Als er wijzigingen in de situatie plaatsvinden kan een verzoek tot wijziging worden ingediend bij de rechter. Het is in procedures bij de rechtbank verplicht u te laten bijstaan door een advocaat.

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.