Omgang en gezag

Omgangsregeling

Bent u niet meer samen, maar heeft u wel minderjarige kinderen? Dan kan het zijn dat discussies of problemen rondom een omgangsregeling spelen. Naast dat dit tijdens een echtscheidingsprocedure of ontbinding van het geregistreerd partnerschap aan bod komt, kan het ook in afzonderlijke gevallen een op zichzelf staande discussie zijn, bijvoorbeeld als u al eerder bent gescheiden of al eerder een regeling heeft afgesproken die moet worden gewijzigd.

Veluwe Advocaten kan u bijstaan bij alle onderdelen die met het uitvoeren, vestigen of wijzigen van een omgangsregeling te maken hebben. Wij kunnen u helpen en begeleiden bij het opstellen van een regeling of het indienen van een verzoek om een al bestaande regeling te wijzigen. Daarnaast hebben wij een ruim netwerk van maatschappelijk betrokken instanties waar wij de nodige ingangen en contactpersonen hebben. De lijnen zijn daardoor kort, wat in veel gevallen ook kan helpen om tot een oplossing te komen die recht doet aan de situatie.

h

Ouderschapsplan

Als u samen kinderen heeft en u gaat scheiden, dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden belangrijke afspraken over de kinderen vastgelegd. Dit kan gaan over de omgang met de kinderen, maar ook over het maken van belangrijke beslissingen, de kosten van de verzorging van de kinderen en het verstrekken van informatie aan elkaar. Veluwe Advocaten kan u helpen dat plan op te stellen of u van advies voorzien.

Gezag

Het uitgangspunt van de wetgever is dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind of kinderen uitoefenen. Gezag is de bevoegdheid om belangrijke beslissingen in het leven van uw kind te nemen. Daarbij valt te denken aan de keuze van een school, een sport, maar het kan ook betrekking hebben op medische aangelegenheden. Bijvoorbeeld als uw kind een operatie moet ondergaan, gevaccineerd moet worden of psychische hulp of begeleiding nodig heeft. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, vallen kinderen die daarna geboren worden automatisch onder het gezamenlijk gezag. In alle andere gevallen moet naast de erkenning van een kind het gezag afzonderlijk worden aangevraagd. Als u geen gezag heeft, maar dat wel zou willen kan dit aan de rechtbank worden verzocht als de andere ouder niet mee wil werken. De omgekeerde variant is ook mogelijk. Als u te maken heeft met een ouder die zijn of haar gezag niet op de goede manier gebruikt of belangrijke beslissingen tegenwerkt, kan de rechtbank ook om ontheffing uit het gezag worden gevraagd. Dit kunnen taaie procedures zijn en vaak is ook de Raad voor de Kinderbescherming dan bij de zaak betrokken. Veluwe Advocaten kan u door een dergelijke zaak helpen, u van advies voorzien of u bijstaan tijdens een zitting.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Zij heeft de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond. Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.