Echtscheiding

Een echtscheiding heeft vaak ingrijpende gevolgen. Naast de emoties die het met zich meebrengt, moeten er allerlei praktische en juridische zaken worden geregeld. Goede begeleiding daarbij is essentieel. Wij regelen de juridische kant van een echtscheiding voor u, op een menselijke manier. Er is bij Veluwe Advocaten ruimte voor emoties en gevoelens die een echtscheiding met zich mee brengt. Daarnaast kunt u rekenen op een adequate aanpak en professionele begeleiding.

Een verzoek tot echtscheiding moet bij de rechtbank worden ingediend. De rechter spreekt uiteindelijk de echtscheiding uit. Bijstand van een advocaat is verplicht. Veluwe Advocaten is gespecialiseerd in het familierecht en kan u bijstaan in een echtscheidingsprocedure.

Gezamenlijk of apart

Als u en uw (ex-)partner in goed overleg uit elkaar gaan en het eens zijn over de scheiding, kunnen wij namens u beiden een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen. U wordt dan samen door dezelfde advocaat bijgestaan.

In het geval een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, wordt door de rechtbank één keer griffierecht in rekening gebracht.

Als u er samen niet uit komt, kunt u beiden een eigen advocaat nemen. In dat geval behartigen wij uitsluitend uw belangen. Eén van beide partijen dient een verzoek tot echtscheiding in en de ander kan zich daartegen verweren. Alsnog zal geprobeerd worden met de wederpartij afspraken te maken over belangrijke zaken, zoals het gebruik van de echtelijke woning en financiën. Als niet tot overeenstemming gekomen kan worden, kan de rechter gevraagd worden de knoop door te hakken. We begeleiden u in dat proces en staan u bij ter zitting.

Voorlopige voorzieningen

Als het nodig is dat er snel beslissingen worden genomen is het mogelijk om al voor of tijdens een echtscheidingsprocedure aan de rechtbank te vragen of er één of meerdere tijdelijke knopen kunnen worden doorgehakt. Denk daarbij aan alimentatie of een zorgregeling met de kinderen, maar bijvoorbeeld ook de vraag wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven. Bij dit soort procedures zijn de termijnen vaak erg kort en is snel en adequaat handelen erg belangrijk. Veluwe Advocaten kan u ook in die fase van alle benodigde ondersteuning voorzien.

Geregistreerd partnerschap

Voor een geregistreerd partnerschap gelden in grote lijnen dezelfde regels en mogelijkheden als bij een echtscheiding. Sommige benamingen zijn anders, maar juridisch verloopt een procedure tot ontbinding, zeker als er minderjarige kinderen zijn, op dezelfde manier.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.