Jeugdrecht

Jeugdstrafrecht

Als ouder maakt u het liever niet mee; uw kind wordt aangehouden voor een strafbaar feit. Er komt op zo’n moment veel op u af en er komen ook emoties bij kijken. Het is verstandig direct een advocaat in te schakelen die objectief kijkt naar de belangen en rechten van uw kind. Wij hebben oog voor de bijzondere positie van de minderjarige in het strafproces. Door onze ervaring in het jeugdrecht zijn wij bekend met alle specifieke regels die gelden voor minderjarigen. U kunt dan ook rekenen op deskundige bijstand voor uw kind. Uw kind leggen wij in begrijpelijke taal uit wat hij of zij kan verwachten.

Jeugdstrafrecht

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen vervolgd worden als ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Het jeugdstrafrecht is van toepassing op kinderen tussen de 12 en 18 jaar. De rechter kan het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongeren van 18 tot 23 jaar. Het jeugdstrafrecht heeft een pedagogisch karakter en is niet enkel gericht op afstraffen. Het uitgangspunt is dat recidive (herhaling) wordt voorkomen. Vaak wordt advies gevraagd van de Raad voor de Kinderbescherming over wat er nodig is om het gedrag van een jongere positief te veranderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming een beschermingsmaatregel? Kijk dan op onze pagina beschermingsmaatregelen.

HALT

HALT betekent Het Alternatief. Het is een strafafdoening die minderjarigen kan worden aangeboden in plaats van een straf opgelegd door de officier van justitie of rechter. Het grote voordeel ervan is dat er geen aantekening op de justitiële documentatie (strafblad) komt. Er gelden enkele voorwaarden voor HALT. Het moet gaan om een relatief gering feit, zoals een winkeldiefstal of baldadigheid. De minderjarige moet het feit bekend hebben. Als er al eerder HALT is opgelegd, zal het doorgaans niet nogmaals worden voorgesteld. Tot slot moet de minderjarige ermee instemmen dat de zaak met HALT wordt afgedaan. De ouders worden bij die beslissing betrokken. Het is verstandig te overleggen met de advocaten van Veluwe Advocaten omtrent de afdoening van de strafzaak van een minderjarige. U kunt ook vrijblijvend een vraag daarover aan ons voorleggen.

Kosteloze rechtsbijstand

Minderjarige verdachten die worden aangehouden, op verhoor moeten komen of op een zitting moeten verschijnen, staan wij altijd bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zodat er geen kosten aan verbonden zijn. De advocaten van Veluwe Advocaten staan ingeschreven als gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat.

Jeugdrecht

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Zij heeft de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond. Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.