Slachtoffers

Als slachtoffer van een strafbaar feit komt er veel op u af. Naast de verwerking van wat er gebeurd is, heeft u te maken met het strafproces. De rechten van slachtoffers zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid. Zo heeft u recht op inzage in het dossier, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen en gebruik maken van het spreekrecht. Wij begeleiden u bij het gehele proces. We bespreken uitgebreid met u wat de mogelijkheden en beperkingen in een strafzaak zijn. Juist omdat Veluwe Advocaten ook gespecialiseerd is in het strafrecht, weten we goed wat wel en niet mogelijk is.

Verzoek schadevergoeding

Als u fysieke of psychische schade heeft geleden, kunnen wij voor u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechtbank. Hierdoor hoeft geen afzonderlijke civiele procedure gestart te worden om uw schade vergoed te krijgen. Mocht de rechtbank een bedrag aan schadevergoeding toewijzen, dan wordt daarbij doorgaans de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Dit houdt in dat u niet zelf achter uw geld aan hoeft te gaan. De Staat int het bedrag bij de dader en bovendien kan er een voorschot aan u betaald worden als de dader niet meteen betaalt.

Tijdens de rechtszitting wordt bepaald of de verdachte veroordeeld kan worden en zo ja, welke straf passend is. Tevens neemt de rechter een beslissing op het verzoek schadevergoeding. We gaan samen met of namens u naar de zitting. Eventueel kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Hier bereiden wij u op voor. U kunt ook gebruik maken van uw spreekrecht door een schriftelijke slachtofferverklaring op te stellen.

Artikel 12 Sv procedure

Als de zaak waarin u aangifte heeft gedaan wordt geseponeerd, kan daartegen een zogenaamde artikel 12 Sv procedure tegen worden gestart. Daarmee verzoeken we het gerechtshof om te bepalen dat er toch (verdere) vervolging plaatsvindt jegens de verdachte. Een dergelijk verzoek kan Veluwe Advocaten voor u opstellen. Ook staan we u bij ter zitting.

Kosteloze rechtsbijstand

Als u als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisbruik letsel heeft opgelopen, kunt u kosteloos worden bijgestaan door een advocaat. U hoeft in dat geval geen eigen bijdrage te betalen. In andere gevallen is het mogelijk de kosten van rechtsbijstand in het verzoek schadevergoeding mee te nemen. De rechter kan de dader dan veroordelen tot het betalen van die kosten. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

De heer mr. W. Vahl staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand voor de specialisatie slachtofferzaken. Tevens is hij lid van Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers).

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Zij heeft de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond. Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.