Beschermingsmaatregelen

Als ouder van een minderjarig kind kunt u te maken krijgen met een onderzoek naar de opvoedsituatie en het welzijn van uw kind. Instanties die daarbij betrokken kunnen zijn, zijn o.a. het Centrum Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Soms leidt dit tot een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Dit noemen we de kinderbeschermingsmaatregelen. Vaak zijn dit onprettige en emotionele kwesties. Veluwe Advocaten staat u bij als een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt ingediend bij de rechtbank. Ook als een verlenging van een reeds eerder uitgesproken maatregel wordt gevraagd, staan we u bij. Wij bereiden u voor op de zitting bij de kinderrechter en informeren u over uw rechten als ouder.

~

OTS en UHP

De Raad voor de Kinderbescherming of een gecertificeerde instelling kan een verzoek om ondertoezichtstelling (OTS) indienen bij de rechtbank. Met deze maatregel krijgt u verplichte hulp bij de opvoeding. Veluwe Advocaten kan u als ouder bijstaan om u te verweren tegen een dergelijk verzoek. De rechter neemt bij de beslissing ook uw kant van het verhaal in overweging. Als de ondertoezichtstelling wordt toegewezen, wordt er een gezinsvoogd aangewezen. De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar, maar kan door de rechter telkens met een jaar worden verlengd.

Uithuisplaatsing (UHP) houdt in dat een kind tijdelijk niet thuis woont. Het kind kan geplaatst worden binnen het netwerk, in een pleeggezin of in een instelling. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpend middel en als ouder voelt u zich vaak machteloos. Laat u daarom bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Een machtiging uithuisplaatsing wordt door de rechter voor maximaal 1 jaar afgegeven. De uithuisplaatsing kan tussendoor beëindigd worden, maar kan ook na het verstrijken van het jaar verlengd worden. Dit kan alleen door tussenkomst van een rechter.

Bijstand minderjarige

Wij staan ook minderjarigen bij als het gaat om een gesloten uithuisplaatsing. Als wordt verzocht om plaatsing in een gesloten instelling heeft de minderjarige het recht op bijstand van een advocaat. De rechtbank kan de advocaten van Veluwe Advocaten aan een minderjarige toewijzen. Minderjarigen van 12 jaar en ouder hebben het recht om zelfstandig verweer te voeren. Zij worden dus zelf door de kinderrechter gehoord. De minderjarige wordt door ons begeleid en voorbereid op de zitting.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via 0342 – 422 531 of stuur een e-mail naar info@veluweadvocaten.nl

ONS TEAM
Mr. W. Vahl

Advocaat

vahl@veluweadvocaten.nl
06 2460 3640

Meer informatie

Mr. Vahl is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft inmiddels een jarenlange (proces)ervaring opgebouwd binnen de algemene praktijk. Naast de algemene praktijk ligt het zwaartepunt van de praktijk van mr. Vahl bij het familierecht en het strafrecht, met specialisaties in het verkeersrecht, opiumzaken, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Mr. Vahl is naast zijn praktijk ook buiten kantoor betrokken bij een aantal non-profit organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur en is daarbij werkzaam op zowel adviserend, bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Mr. Vahl is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en hij behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hij staat in het rechtsgebiedenrechter geregistreerd op de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Deze registratie verplicht hem elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden. Mr. Vahl is lid van stichting Langzs en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Vahl als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

Mr. C.H.J. van Dooijeweert

Advocaat

vandooijeweert@veluweadvocaten.nl
06 3820 0935

Meer informatie

Mevrouw mr. Van Dooijeweert is in 2015 beëdigd als advocaat. Vanaf het begin van haar carrière heeft mr. Van Dooijeweert zich gespecialiseerd in het strafrecht. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het behandelen van strafzaken in de breedste zin van het woord. Zij kan u dan ook bijstaan in alle strafrechtelijke procedures. Daarnaast behandelt ze aan het strafrecht verwante zaken, zoals het sluiten van een woning door de burgemeester en bezwaar en beroep tegen een afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

Mr. Van Dooijeweert is ingeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en ze behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij staat in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. Mr. Van Dooijeweert is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Naast haar werkzaamheden als advocaat is mr. Van Dooijeweert als adviseur verbonden aan de Wetswinkel Veenendaal.

M.D. Krouwel-Schuurman

Assistente

krouwel@veluweadvocaten.nl
0342 - 422 531

Meer informatie

Mevrouw Krouwel heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vanaf 2000 is zij werkzaam binnen de advocatuur in diverse ondersteunende en administratieve functies. Sinds 2012 is zij werkzaam voor dit kantoor, eerst onder de naam Advocatenkantoor Vahl, thans Veluwe Advocaten.

Als u contact opneemt met ons kantoor, is mevrouw Krouwel het eerste aanspreekpunt. Zij is elke werkdag aanwezig van 08:30 uur tot 14:30 uur.

Neem vrijblijvend contact met ons op

U kunt onderstaand formulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een werkdag reageren.


  Veluwe Advocaten

  Wilhelminastraat 16
  3771 AR Barneveld

  Telefoon: 0342 - 422 531
  E-mail: info@veluweadvocaten.nl

  KvK: 86757938
  BTW: NL864077154B01

  Veluwe Advocaten

  Veluwe Advocaten staat haar cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand/pro deo. Als u daar niet voor in aanmerking komt zijn onze tarieven alsnog ruim 25% lager dan andere advocatenkantoren in de regio.